Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste.
Laatimispäivä: 16.12.2020

1. 1 Rekisterinpitäjä
Ville Ekosaari / Cadpack
Askonkatu 13 D, 15100 Lahti
Y-tunnus: 
www.cadpack.pro
(jäljempänä ”me”)

1. 2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Asiakasrekisterin ylläpidosta vastaa Cadpackin  henkilökunta.
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla office@cadpack.pro

1. 3 Rekisterin nimi
Cadpack asiakastietokanta

1. 4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen, ja
• asiakassuhteemme hoitaminen.

1. 5 Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
• Asiakkaan nimi,
• Sähköpostiosoite,
• Kotiosoite, ja
• Puhelinnumero.

Edellä mainittujen tietojen antaminen on edellytys asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa palvelua.

1. 6 Mistä saamme tietoja?
Saamme tietoja ensisijaisesti asiakkaalta itseltään, hänen omasta aloitteestaan. Tiedot voidaan saada puhelimitse, internetin kautta (verkkokauppa), sähköpostilla tai henkilökohtaisen kontaktoinnin seurauksena.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

1. 7 Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Tietoja käsittelevät osittain tai kokonaisuudessaan myöskin Mainostoimisto Jiibit verkkosivujemme kautta käsiteltävien tietojen osalta.

1. 8 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

1. 9 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

1. 10 Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti asiakaspalveluumme office@cadpack.pro